Τιμολόγηση

Στοιχεία Ταξί

Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός
Διάρκεια ασφάλισης
Πακέτο ασφάλισης
επιλέξτε καλύψεις
Στοιχεία Συμβαλλόμενου
όρους χρήσης
Όροι Ασφάλισης

Τηλεφωνική παραγγελία

Καλέστε μας στο

210 92 00 277

με κωδικό προσφοράς

Προσφορά Ασφάλισης

ή

Σας καλούμε εμείς

Σύνδεση με ασφαλιστικές εταιρείες
Παρακαλώ περιμένετε