Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του ασφαλιστικού γραφείου "Knights of Athens". Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στον ιστότοπο των Knighs of Athens (www.kofa.gr). Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στον ιστότοπο των Knighs of Athens (www.kofa.gr), ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Σκοπός της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας παρέχει πληροφορίες για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επιπλέον, μέσω ειδικού συνδέσμου, οι πελάτες μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να προχωρήσουν στην πληρωμή ασφαλίστρων.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο χρήστης δεσμεύεται να παρέχει ακριβή, αληθή και πλήρη στοιχεία κατά την εγγραφή και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών του στοιχείων και του λογαριασμού του.

Περιορισμός ευθύνης

Η Knighs of Athens (www.kofa.gr) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών των Knighs of Athens (www.kofa.gr) παρέχονται «ως έχουν».

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη / χρήστη.

Τροποποιήσεις Όρων

H εταιρεία Knighs of Athens (www.kofa.gr) διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες . χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτούς τους όρους θα επιλύεται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή ζήτημα σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή στο info@kofa.gr.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την "Knights of Athens" για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: Ιούνιος 2024