Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχηματός σας και το ονοματεπώνυμό του ιδιοκτήτη στο καταθετήριο.

Τραπεζα Αριθμος Λογαριασμου IBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082106189476 GR6301720820005082106189476
ALPHA BANK 149002002018768 GR0601401490149002002018768
ΕΘΝΙΚΗ 15200194700 GR1001101520000015200194700
EUROBANK 00260277700201608704 GR5502602770000700201608704

Ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομα: Knights of Athens. ΙΚΕ

Η κατάθεση στους προαναφερόμενους λογαριασμούς μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των εφαρμογών Web Banking της εκάστοτε Τράπεζας, μέσω μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχηματός σας που εξοφλείται σαν αιτιολογία.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχηματός σας και το ονοματεπώνυμό του ιδιοκτήτη στο καταθετήριο.

Τραπεζα Αριθμος Λογαριασμου IBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082106189476 GR6301720820005082106189476
ALPHA BANK 149002002018768 GR0601401490149002002018768
ΕΘΝΙΚΗ 15200194700 GR1001101520000015200194700
EUROBANK 00260277700201608704 GR5502602770000700201608704

Ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομα: Knights of Athens. ΙΚΕ

Η κατάθεση στους προαναφερόμενους λογαριασμούς μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των εφαρμογών Web Banking της εκάστοτε Τράπεζας, μέσω μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχηματός σας που εξοφλείται σαν αιτιολογία.