Η ασφάλιση σκάφους είναι πλέον υποχρεωτική! Είτε το σκάφος σας είναι μικρού μήκους και κυβισμού για τις διακοπές σας, είτε μεγαλύτερο, είναι υποχρεωτικό να έχετε έγκυρο συμβόλαιο ασφάλισης σκάφους.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιπποδύναμη Ετήσια Ασφάλιστρα Εξάμηνα Ασφάλιστρα
0 - 30 HP 24 € 24 €
31 - 50 HP 40 € 30 €
51 - 75 HP 48 € 33 €
76 - 100 HP 49 € 33 €
101 - 150 HP 65 € 40 €
151 - 200 HP 70 € 44 €
201 - 250 HP 80 € 47 €
251 - 300 HP 81 € 58 €
301 - 500 HP 95 € 66 €
Άνω των 500 HP 127 € 95 €
Jet Ski από 100 HP Από 113 € Από 70 €
Για τιμολογίσεις Jet Ski sσυννενόηση με το ασφαλιστικό μας γραφείο.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

* Για κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ , χρήστες θαλασσίου αλεξιπτώτου , θαλάσσιας <<μπανάνας>> & <<δακτυλιδιού>> , ski tubes & συναφών από σκάφη ιδιωτικής αναψυχής -> 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

*Οι τιμές ισχύουν σε περίπτωση που ο χειριστής του σκάφους διαθέτει άδεια χειριστού για περισσότερο από 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/14 όλα τα σκάφη Ιδιωτικής , προσωπικής Αναψυχής καθώς και τα Επαγγελματικά σκάφη που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt. υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι, ελάχιστα όρια ασφάλισης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων:

 • Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων , τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά επιβάτη και μέχρι 500.000,00 (επντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
 • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ' ατύχημα
 • Το ανώτατο όριο ευθύνης΄ της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 • Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 4256/14 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια πλεύσης και κυκλοφορίας του σκάφους στην θάλασσα.
 • Η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσια περιοχής που ρυπάνθηκε. Σε καμμία περίπτωση δεν καύπτονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν στον ασφαλιζόμενο μετά από ρύπανση της θάλασσας.
 • Στα ποσά των καλύψεων που αναφέρονται ανωτέρο περιλαμβάνονται τόκοι και δικαστική έξοδα.
 • *Τα ασφάλιστρα αφορούν ταχύπλοα προσωπικής αναψυχής με χειριστή που κατέχει το δίπλωμα περισσότερο των 12 μηνών.

  Ασφάλεια Σκάφους - Προαιρετικές Καλύψεις


  Θαλάσσιοι Κίνδυνοι
  Βύθιση Προσάραξη
  Πρόσκρουση - Φωτιά - Έκρηξη
  Πειρατεία-Σεισμός- Κακόβουλες - Πράξεις
  Κλοπή - Ολική ή Μερική - Μηχανικές Βλάβες
  Αστική Ευθύνη από/προς Σκιέρ
  Νομική Προστασία
  Κάλυψη μεταφοράς σκάφους με τρέιλερ
  Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Knights of Athens έχουν εξασφαλίσει για εσάς Ασφαλιστικά Πακέτα για Σκάφη στις Χαμηλότερες Τιμές της Αγοράς! Καλέστε μας να σας Δώσουμε Τιμές!
  Η ασφάλιση σκάφους είναι πλέον υποχρεωτική! Είτε το σκάφος σας είναι μικρού μήκους και κυβισμού για τις διακοπές σας, είτε μεγαλύτερο, είναι υποχρεωτικό να έχετε έγκυρο συμβόλαιο ασφάλισης σκάφους.

  ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Ιπποδύναμη Ετήσια Ασφάλιστρα Εξάμηνα Ασφάλιστρα
  0 - 30 HP 24 € 24 €
  31 - 50 HP 40 € 30 €
  51 - 75 HP 48 € 33 €
  76 - 100 HP 49 € 33 €
  101 - 150 HP 65 € 40 €
  151 - 200 HP 70 € 44 €
  201 - 250 HP 80 € 47 €
  251 - 300 HP 81 € 58 €
  301 - 500 HP 95 € 66 €
  Άνω των 500 HP 127 € 95 €
  Jet Ski από 100 HP Από 113 € Από 70 €
  Για τιμολογίσεις Jet Ski sσυννενόηση με το ασφαλιστικό μας γραφείο.

  ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

  * Για κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ , χρήστες θαλασσίου αλεξιπτώτου , θαλάσσιας <<μπανάνας>> & <<δακτυλιδιού>> , ski tubes & συναφών από σκάφη ιδιωτικής αναψυχής -> 5% επί του ασφαλίστρου του σκάφους

  *Οι τιμές ισχύουν σε περίπτωση που ο χειριστής του σκάφους διαθέτει άδεια χειριστού για περισσότερο από 5 χρόνια.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/14 όλα τα σκάφη Ιδιωτικής , προσωπικής Αναψυχής καθώς και τα Επαγγελματικά σκάφη που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt. υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με τα κάτωθι, ελάχιστα όρια ασφάλισης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων:

 • Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων , τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά επιβάτη και μέχρι 500.000,00 (επντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση , σύγκρουση , ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν , ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
 • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ' ατύχημα
 • Το ανώτατο όριο ευθύνης΄ της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 • Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 4256/14 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια πλεύσης και κυκλοφορίας του σκάφους στην θάλασσα.
 • Η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσια περιοχής που ρυπάνθηκε. Σε καμμία περίπτωση δεν καύπτονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν στον ασφαλιζόμενο μετά από ρύπανση της θάλασσας.
 • Στα ποσά των καλύψεων που αναφέρονται ανωτέρο περιλαμβάνονται τόκοι και δικαστική έξοδα.
 • *Τα ασφάλιστρα αφορούν ταχύπλοα προσωπικής αναψυχής με χειριστή που κατέχει το δίπλωμα περισσότερο των 12 μηνών.

  Ασφάλεια Σκάφους - Προαιρετικές Καλύψεις


  Θαλάσσιοι Κίνδυνοι
  Βύθιση Προσάραξη
  Πρόσκρουση - Φωτιά - Έκρηξη
  Πειρατεία-Σεισμός- Κακόβουλες - Πράξεις
  Κλοπή - Ολική ή Μερική - Μηχανικές Βλάβες
  Αστική Ευθύνη από/προς Σκιέρ
  Νομική Προστασία
  Κάλυψη μεταφοράς σκάφους με τρέιλερ
  Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Knights of Athens έχουν εξασφαλίσει για εσάς Ασφαλιστικά Πακέτα για Σκάφη στις Χαμηλότερες Τιμές της Αγοράς! Καλέστε μας να σας Δώσουμε Τιμές!