Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

• Κάλυψη κλοπής ποδηλάτου
• Ίδιες ζημιές
• Οδική βοήθεια
• Προσωπικό ατύχημα με καινοτόμες καλύψεις

• Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει αν θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει το ποδήλατο

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα
προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου
ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για:

• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή
€50 για κάθε ζημία)
• Οπτική Βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα
αντικατάστασης, επισκευής ή αγοράς γυαλιών ή φακών
επαφής)
• Οδοντική βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα
αποκατάστασης στην οδοντοστοιχία του ποδηλάτη)
• Επίδομα χρήσης κράνους €2.000 (Αποζημιώνουμε
επιπλέον ποσό σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής
ανικανότητας, εφόσον ο ποδηλάτης φορούσε κατά τη
διάρκεια του ατυχήματος, σωστά δεμένο, προστατευτικό
κράνος ποδηλάτου, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από
την αστυνομία)
• Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000
• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000
Κόστος και Απαλλαγές

Αξία ποδηλάτου Ασφάλιστρο
Απαλλαγή κλοπής – ως %
επί της ασφαλιζόμενης αξίας
Απαλλαγή
Ιδίων ζημιών
€150-€400 €50 10% €30
€401-€800 €70 10% €60
€801-€1500 €90 10% €150
€1501-€3000 €140 10% €250

Σημαντικές Εξαιρέσεις Συμβολαίου
Σημαντικές Εξαιρέσεις
• Η κλοπή μερών ή εξοπλισμού του ποδηλάτου
• Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου
• Η χρήση του ποδήλατου για εμπορικούς σκοπούς, όπως
π.χ η μεταφορά δεμάτων
• Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την
λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση
χρώματος κ.λ.π
• Ίδιες ζημιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισμένος
δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή,
από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα
• Συμμετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις
• Ατυχήματα που συνέβησαν υπό την επήρεια αλκοόλ ή
τοξικών ουσιών
• Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζημίωση σε
περίπτωση που το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση
Διευκρινίσεις

Ασφάλιση Ποδηλάτου

Για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα που παρέχει σειρά καλύψεων για εσάς και το ποδήλατο σας, ενώ διατίθεται σε προνομιακή τιμή, από τα 50 ευρώ ανά έτος.
Όπως έχει διαπιστωθεί, τα τελευταία χρόνια το ποδήλατο έχει καταστεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μεταφοράς.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν ακόμα και τις καθημερινές ή να αθληθούν.
Έτσι δημιούργηθηκε ένα πρόγραμμα ασφάλειας ποδηλάτων, καλύπτοντας τον ποδηλάτη αλλά και το ίδιο το ποδήλατο από καθημερινούς κινδύνους
που αντιμετωπίζουν, ενώ παρέχεται σε πολύ καλή τιμή, που ξεκινά από τα 50 ευρώ ανά έτος (ισχύει για ποδήλατα αξίας από 150 έως 400 ευρώ).

Κόστος και απαλλαγές

Αξία ποδηλάτου Ασφάλιστρο Απαλλαγή κολπής - ως % επί της ασφαλιζόμενης αξίας Απαλλαγή ιδίων ζημιών
€150 - €400 €50 10% 30€
€401 - €800 €70 10% €60
€801 - €1500 €90 10% €150
€1501 - €3000 €140 10% €250
Ηλικία ποδηλάτου, ανταλλακτικών και βελτιώσεων Ποσοστό παλαιώτητας
0-3 έτη 0%
3-5 έτη 20%
5-7 έτη 30%
7-10 έτη 40%
Πάνω από 10 έτη 50%

Ασφαλιση Ποδηλατου

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προσφέρει:

• Ασφαλεια Κλοπής του ποδηλάτου: Αποζημιώνεται η κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, το γκαράζ ή την αποθήκη, εφόσον υπάρχουν ίχνη διάρρηξης
και έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην Αστυνομία.

• Ζημίες του ίδιου του ποδηλάτου: Καλύπτεται κάθε ζημία που θα υποστεί το ποδήλατο κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

Οδική βοήθεια ποδηλάτου από ατύχημα ή βλάβη: Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος,
η οποία εξασφαλίζει κατά επιλογήν τη μεταφορά του ποδηλάτου είτε σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου είτε στο σημείο εκκίνησης.

• Προσωπικό Ατύχημα: Καλύπτονται ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, η επισκευή ή αντικατάσταση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής,
η αποκατάσταση οδοντικής βλάβης καθώς επίσης μόνιμη ολική ανικανότητα και απώλεια ζωής.

• Αστική Ευθύνη: Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας.


Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

• Κάλυψη κλοπής ποδηλάτου
• Ίδιες ζημιές
• Οδική βοήθεια
• Προσωπικό ατύχημα με καινοτόμες καλύψεις

• Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει αν θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει το ποδήλατο

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα
προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου
ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για:

• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή
€50 για κάθε ζημία)
• Οπτική Βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα
αντικατάστασης, επισκευής ή αγοράς γυαλιών ή φακών
επαφής)
• Οδοντική βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα
αποκατάστασης στην οδοντοστοιχία του ποδηλάτη)
• Επίδομα χρήσης κράνους €2.000 (Αποζημιώνουμε
επιπλέον ποσό σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής
ανικανότητας, εφόσον ο ποδηλάτης φορούσε κατά τη
διάρκεια του ατυχήματος, σωστά δεμένο, προστατευτικό
κράνος ποδηλάτου, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από
την αστυνομία)
• Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000
• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000
Κόστος και Απαλλαγές

Αξία ποδηλάτου Ασφάλιστρο
Απαλλαγή κλοπής – ως %
επί της ασφαλιζόμενης αξίας
Απαλλαγή
Ιδίων ζημιών
€150-€400 €50 10% €30
€401-€800 €70 10% €60
€801-€1500 €90 10% €150
€1501-€3000 €140 10% €250

Σημαντικές Εξαιρέσεις Συμβολαίου
Σημαντικές Εξαιρέσεις
• Η κλοπή μερών ή εξοπλισμού του ποδηλάτου
• Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου
• Η χρήση του ποδήλατου για εμπορικούς σκοπούς, όπως
π.χ η μεταφορά δεμάτων
• Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την
λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση
χρώματος κ.λ.π
• Ίδιες ζημιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισμένος
δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή,
από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα
• Συμμετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις
• Ατυχήματα που συνέβησαν υπό την επήρεια αλκοόλ ή
τοξικών ουσιών
• Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζημίωση σε
περίπτωση που το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση
Διευκρινίσεις

Ασφάλιση Ποδηλάτου

Για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα που παρέχει σειρά καλύψεων για εσάς και το ποδήλατο σας, ενώ διατίθεται σε προνομιακή τιμή, από τα 50 ευρώ ανά έτος.
Όπως έχει διαπιστωθεί, τα τελευταία χρόνια το ποδήλατο έχει καταστεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μεταφοράς.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να μετακινηθούν ακόμα και τις καθημερινές ή να αθληθούν.
Έτσι δημιούργηθηκε ένα πρόγραμμα ασφάλειας ποδηλάτων, καλύπτοντας τον ποδηλάτη αλλά και το ίδιο το ποδήλατο από καθημερινούς κινδύνους
που αντιμετωπίζουν, ενώ παρέχεται σε πολύ καλή τιμή, που ξεκινά από τα 50 ευρώ ανά έτος (ισχύει για ποδήλατα αξίας από 150 έως 400 ευρώ).

Κόστος και απαλλαγές

Αξία ποδηλάτου Ασφάλιστρο Απαλλαγή κολπής - ως % επί της ασφαλιζόμενης αξίας Απαλλαγή ιδίων ζημιών
€150 - €400 €50 10% 30€
€401 - €800 €70 10% €60
€801 - €1500 €90 10% €150
€1501 - €3000 €140 10% €250
Ηλικία ποδηλάτου, ανταλλακτικών και βελτιώσεων Ποσοστό παλαιώτητας
0-3 έτη 0%
3-5 έτη 20%
5-7 έτη 30%
7-10 έτη 40%
Πάνω από 10 έτη 50%

Ασφαλιση Ποδηλατου

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προσφέρει:

• Ασφαλεια Κλοπής του ποδηλάτου: Αποζημιώνεται η κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, το γκαράζ ή την αποθήκη, εφόσον υπάρχουν ίχνη διάρρηξης
και έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην Αστυνομία.

• Ζημίες του ίδιου του ποδηλάτου: Καλύπτεται κάθε ζημία που θα υποστεί το ποδήλατο κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

Οδική βοήθεια ποδηλάτου από ατύχημα ή βλάβη: Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος,
η οποία εξασφαλίζει κατά επιλογήν τη μεταφορά του ποδηλάτου είτε σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου είτε στο σημείο εκκίνησης.

• Προσωπικό Ατύχημα: Καλύπτονται ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, η επισκευή ή αντικατάσταση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής,
η αποκατάσταση οδοντικής βλάβης καθώς επίσης μόνιμη ολική ανικανότητα και απώλεια ζωής.

• Αστική Ευθύνη: Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας.