Ασφάλιση αλλοδαπών πολιτών που μένουν στην Ελλάδα.

Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα
Ηλικία Περίθαλψη μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
3 μηνών – 18 ετών 83 €
19 - 40 ετών 87 €
41 - 60 ετών 103 €
61 - 65 ετών 140 €
66 - 70 ετών 160 €
71 - 75 ετών 300 €
76 - 79 ετών 470 €
80 ετών και άνω 744 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Περιγραφή Παρεχομένων Καλύψεων Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΟΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΜΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια Ανώτατο όριο κατά περίπτωση & ετησίως μέχρι (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 10.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας , με ανώτατο όριο ετησίως: 1.500 €
Φάρμακα (με ιατρική συνταγή) κατά περίπτωση έως 50 €
Ιατρικές Επισκέψεις κατά περίπτωση έως 50 €
Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού) κατά περίπτωση έως (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 200 €

Ασφαλιστείτε γρήγορα, εύκολα και φθηνά.

Κατανοώντας την ανάγκη των αλλοδαπών πολιτών για ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014, είναι υποχρεωτικό, ώστε να μπορούν να λάβουν ή και να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα. Σας παραθέτουμε προγράμματα ασφάλισης Αλλοδαπών πολιτών με τις υποχρεωτικές καλύψεις αναλυτικά.

Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης την ίδια ημέρα!

Διευκρινήσεις
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου ή Cover Note αποτελεί η συμπλήρωση της αντίστοιχης Πρότασης Ασφάλισης καθώς και η αποστολή αντιγράφου Διαβατηρίου του Ασφαλισμένου
 • Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται
 • Το ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνο με ετήσια διάρκεια
 • Οι παραπάνω παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν μόνον εντός της Ελληνική Επικράτειας
 • Με τα ανωτέρω ασφάλιστρα μπορούν να ασφαλισθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 75 ετών.
 • Ασφάλιση αλλοδαπών πολιτών που μένουν στην Ελλάδα.

  Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα
  Ηλικία Περίθαλψη μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  3 μηνών – 18 ετών 83 €
  19 - 40 ετών 87 €
  41 - 60 ετών 103 €
  61 - 65 ετών 140 €
  66 - 70 ετών 160 €
  71 - 75 ετών 300 €
  76 - 79 ετών 470 €
  80 ετών και άνω 744 €
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
  Περιγραφή Παρεχομένων Καλύψεων Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
  Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΟΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
  Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΜΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
  Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια Ανώτατο όριο κατά περίπτωση & ετησίως μέχρι (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 10.000 €
  Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας , με ανώτατο όριο ετησίως: 1.500 €
  Φάρμακα (με ιατρική συνταγή) κατά περίπτωση έως 50 €
  Ιατρικές Επισκέψεις κατά περίπτωση έως 50 €
  Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού) κατά περίπτωση έως (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 200 €

  Ασφαλιστείτε γρήγορα, εύκολα και φθηνά.

  Κατανοώντας την ανάγκη των αλλοδαπών πολιτών για ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014, είναι υποχρεωτικό, ώστε να μπορούν να λάβουν ή και να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα. Σας παραθέτουμε προγράμματα ασφάλισης Αλλοδαπών πολιτών με τις υποχρεωτικές καλύψεις αναλυτικά.

  Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης την ίδια ημέρα!

  Διευκρινήσεις
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου ή Cover Note αποτελεί η συμπλήρωση της αντίστοιχης Πρότασης Ασφάλισης καθώς και η αποστολή αντιγράφου Διαβατηρίου του Ασφαλισμένου
 • Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται
 • Το ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνο με ετήσια διάρκεια
 • Οι παραπάνω παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν μόνον εντός της Ελληνική Επικράτειας
 • Με τα ανωτέρω ασφάλιστρα μπορούν να ασφαλισθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 75 ετών.