Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών της Ιστοσελίδας www.kofa.gr

Η πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών της "Knights of Athens" έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σαφή και διαφανή ενημέρωση στους πελάτες μας σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής ασφαλιστικών προϊόντων.

1. Δικαίωμα Ακύρωσης

1.1 Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την αγορά τους εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του ασφαλιστικού προϊόντος.

1.2 Η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή γραπτού αιτήματος ακύρωσης μέσω email στο info@kofa.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

2. Διαδικασία Επιστροφής Χρημάτων

2.1 Μετά την επιτυχή ακύρωση της αγοράς, η "Knights of Athens" θα επεξεργαστεί την επιστροφή των χρημάτων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ακύρωσης.

2.2 Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική πληρωμή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. Εξαιρέσεις από την Πολιτική Επιστροφών

3.1 Οι επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν για ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ή ενεργοποιηθεί.

3.2 Η "Knights of Athens" διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων εάν διαπιστωθεί ότι ο πελάτης παραβίασε τους όρους χρήσης ή χρησιμοποίησε δόλιες μεθόδους κατά την αγορά του ασφαλιστικού προϊόντος.

4. Τέλη Ακύρωσης

4.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβληθεί ένα μικρό διοικητικό τέλος για την επεξεργασία της ακύρωσης και της επιστροφής χρημάτων. Το ποσό του τέλους θα γνωστοποιηθεί στον πελάτη πριν από την ολοκλήρωση της ακύρωσης.

Η "Knights of Athens" δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Για οποιαδήποτε απορία ή ζήτημα σχετικά με την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή στο info@kofa.gr

Ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την "Knights of Athens" για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Ακυρώσεων/Επιστροφών: Ιούνιος 2024